Log analízis

Heterogén vállalati környezetben technikai és üzleti log gyűjtése és egységes elemzésének lehetővé tétele. Riasztások kezelése automatikus anomális detektálás segítségével.